Aceasta este o listă de abrevieri în Wikționar.


A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z

A modificare

 • a.: ante
 • abr.: abreviat, abreviere
 • absol.: (tranzitiv) absolut
 • acc.: accentuat
 • act.: activ
 • ac.: acuzativ
 • acu.: acustică
 • adj.: adjectiv
 • adj.dem.: adjectiv demonstrativ
 • adj.interog.-rel.: adjectiv interogativ-relativ
 • adj.nehot.: adjectiv nehotărât
 • adj.pos.: adjectiv posesiv
 • admin.: administrație
 • adv.: adverb
 • adv.interog.: adverb interogativ
 • aeron.: aeronautică
 • agric.: agricultură
 • agron.: agronomie
 • alb.: limba albaneză
 • alim.: alimentație
 • anat.: anatomie
 • anim.: animație
 • antrop.: antropologie
 • aor.: aorist
 • apic.: apicultură
 • arg.: argotic
 • arh.: arhaizant, arhaic
 • arheol.: arheologie
 • arhit: arhitectură
 • arom.: aromână
 • art.: articol; articulat
 • art.adj.: articol adjectival
 • art.hot.: articol hotărât
 • art.nehot.: articol nehotărât
 • art.pos.: articol posesiv
 • astrobiol.: astrobiologie
 • astrofiz.: astrofizică
 • astron.: astronomie
 • astronau.: astronautică
 • audiov.: audiovizual
 • auto.: automobilism
 • aux.: auxiliar
 • avia.: aviație

B modificare

 • bg.: limba bulgară
 • biochim.: biochimie
 • biol.: biologie
 • bioteh.: biotehnică
 • bis.: termen bisericesc
 • bot.: botanică

C modificare

 • c.: (gen) comun
 • caligr.: caligrafie
 • card.: cardiologie
 • cartogr.: cartografie
 • cat.: limba catalană
 • ceh.: limba cehă
 • ceram.: ceramică
 • cf.: confer
 • chim.: chimie
 • chim.organ.: chimie organică
 • cib.: cibernetică
 • cin.: cinema; cinematografie
 • clim.: climatologie
 • com.: comerț
 • comunic.: comunicație
 • concr.: concretizat
 • conj.: conjuncție
 • constr.: construcții
 • cont.: contabilitate
 • cor.: coregrafie
 • cosm.: cosmografie; cosmologie
 • cosmet.: cosmetologie
 • cr.: Hristos
 • crom.: cromatică
 • cron.: cronologie
 • cuv.: cuvânt
 • cuv. am.: cuvânt american
 • cuv.autoht.: cuvânt autohton

D modificare

 • dact.: dactilografie
 • dat.: dativ
 • dem.: demonstrativ
 • depr.: depreciativ
 • derm.: dermatologie
 • dial.: dialect(al)
 • din.: dinari
 • diplom.: diplomație
 • drom.: dacoroman

E modificare

 • ebr.: limba ebraică
 • ec.: economie
 • ecol.: ecologie
 • ec.pol.: economie politică
 • educ.: educație
 • electron.: electronică
 • elt.: electrotehnică
 • engl.: limba engleză
 • engl.am.: engleză americană
 • enol.: enologie
 • entom.: entomologie
 • erpet.: erpetologie
 • esper.: limba esperanto
 • est.: estoniană
 • et. nec.: etimologie necunoscută
 • etnogr.: etnografie
 • expr.: expresie
 • etc.: etcetera ("si celelalte lucruri")
 • etnol.: etnologie
 • eufem.: eufemism

F modificare

 • f.: feminin
 • fact.: (tranzitiv) factitiv
 • fam. : familiar
 • farm.: farmacie; farmacologie
 • f.: feminin
 • fig.: figurat
 • fil.: filozofie
 • filol.: filologie
 • fin.: finanțe
 • fitogeogr.: fitogeografie
 • fiz.: fizică
 • fiziol.: fiziologie
 • fizioterap.: fizioterapie
 • fon.: fonetică; fonologie
 • fot.: fotografie
 • fr.: limba franceză
 • Fr.: Franța

G modificare

 • gen.: genitiv
 • geneal.: genealogie
 • geofiz.: geofizică
 • geogr.: geografie
 • geol.: geologie
 • geom.: geometrie
 • ger.: gerunziu
 • germ.: limba germană
 • gin.: ginecologie
 • gr.: limba greacă (veche)
 • graf.: grafie
 • gram.: gramatică

H modificare

 • herald.: heraldică
 • herp.: herpetologie
 • hidro.: hidrologie
 • hip.: hipism
 • hipo.: hipologie
 • homeo.: homeopatie
 • hort.: horticultură

I modificare

 • iht.: ihtiologie
 • imper.: imperativ
 • imperf.: imperfect
 • impers.: (verb) impersonal
 • impr.: impropriu
 • ind.: industrie
 • indic.: indicativ
 • inf.: infinitiv
 • inform.: informatică
 • infra.: infrastructură
 • infra.ferov.: infrastructură feroviară
 • interj.: interjecție
 • interog.: interogativ
 • intl.: argoul lumii interlope
 • intranz.: intranzitiv
 • invar.: invariabil
 • ir.: ironic
 • isl.: islam
 • ist.: istorie
 • it.: limba italiană
 • iud.: iudaism

Î modificare

 • înv.: învechit

J modificare

 • jap.: limba japoneză
 • jur.: științe juridice

L modificare

 • lat.: limba latină
 • lat. lit.: neologism din limba latină
 • lat.med.: limba latină medievală
 • lat.pop.: limba latină populară
 • lex.: lexicografie
 • lingv.: lingvistică
 • lit.: literatură; literar
 • livr.: livresc
 • loc.: locuțiune
 • loc.adj.: locuțiune adjectivală
 • loc.adv.: locuțiune adverbială
 • loc.conj.: locuțiune conjuncțională
 • loc.prep.: locuțiune prepozițională
 • loc.vb.: locuțiune verbală
 • log.: logică

M modificare

 • m.: masculin
 • magh.: limba maghiară
 • magn.: magnetism
 • mar.: marină
 • mark.: marketing
 • mat.: matematică
 • mec.: mecanică
 • med.: medicină
 • med.vet.: medicină veterinară
 • met.: meteorologie
 • metal.: metalurgie
 • metro.: metrologie
 • m.gr.: limba medie greacă
 • micol.: micologie
 • microbiol.: microbiologie
 • mil.: termen militar
 • min.: mineralogie; minerit
 • mitol.: mitologie
 • m.m.ca perf.: mai mult ca perfectul
 • muz.: muzică
 • muzeol.: muzeologie

N modificare

 • n.: neutru
 • N.B.: nota bene
 • ngr.: limba neogreacă
 • nom.: nominativ
 • num.pr.: nume predicativ
 • n.pr.: nume propriu
 • num.: numeral
 • num.adv.: numeral adverbial
 • num.card.: numeral cardinal
 • num.col.: numeral colectiv
 • numism.: numismatică
 • num.multipl.: numeral multiplicativ
 • num.nehot.: numeral nehotărât
 • num.ord.: numeral ordinal

O modificare

 • oceanogr.: oceanografie
 • oftal.: oftalmologie
 • opt.: optică
 • ornit.: ornitologie
 • orto.: ortopedie
 • osteo.: osteologie
 • otol.: otologie

P modificare

 • pg. / pag.: pagină
 • p.: post
 • p.s.: post-scriptum
 • p.anal.: prin analogie
 • p.antifr.: prin antifrază
 • pal.: paleontologie
 • part.: participiu
 • pas.: pasiv
 • patol.: patologie
 • peior.: peiorativ
 • p.elip.: prin elipsă
 • perf.c.: perfect compus
 • perf.s.: perfect simplu
 • pers.: persoană
 • p.ext.: prin extensiune
 • p.gener.: prin generalizare
 • p.meton.: prin metonimie
 • pict.: pictură
 • pirotehn.: pirotehnie
 • pl.: plural
 • pol.: limba poloneză
 • pop.: popular
 • pornogr.: pornografie
 • port.: limba portugheză
 • postp.: postpoziție
 • pp.: pagina si postpagina / postpaginile
 • pr.: pronunțat
 • pref.: prefix
 • prep.: prepoziție
 • p.restr.: prin restricție
 • prez.: prezent
 • prez.conj.: prezent conjunctiv
 • prez.ind.: prezent indicativ
 • pron.: pronume
 • pel. (pel.-dac. / pel.thr.): pelasg(ă) - pelasgo-dac / pelasgo-thrac
 • pron.dem.: pronume demonstrativ
 • pron.interog.-rel.: pronume interogativ-relativ
 • pron.întăr.: pronume de întărire
 • pron.neg.: pronume negativ
 • pron.nehot.: pronume nehotărât
 • pron.per.: pronume personal
 • pron.pos.: pronume posesiv
 • pron.refl.: pronume reflexiv
 • pron.rel.: pronume relativ
 • prt: partitiv
 • pseudoșt: pseudoștiință
 • psih.: psihologie, psihiatire
 • psihan.: psihanaliză
 • psihofiz.: psihofizică
 • publ.: publicistică; publicitate

R modificare

 • rad.: radio; radiofonie
 • radiol.: radiologie
 • refl.: reflexiv
 • refl.impers.: reflexiv impersonal
 • refl.pas.: reflexiv pasiv
 • refl.recipr.: reflexiv reciproc
 • refl.unipers.: reflexiv unipersonal
 • reg.: regional
 • ret.: retorică
 • reum.: reumatologie
 • rom.: limba română
 • rrom.: limba rromani
 • rus.: limba rusă
 • Rom.: România

S modificare

 • s.: substantiv
 • săs.: dialectul săsesc
 • sb.: limba sârbă
 • scr.: (limba) sârbă, croată
 • sec.: secolul
 • sem.: semiotică
 • sexol.: sexologie
 • s.f.: substantiv feminin
 • sg.: singular
 • sic.: dialectul sicilian
 • silv.: silvicultură
 • sl.: limba slavă (veche)
 • slov.: limba slovenă
 • s.m.: substantiv masculin
 • s.n.: substantiv neutru
 • soc.: sociologie
 • sp.: limba spaniolă
 • spec.: prin specializare
 • speol.: speologie
 • srb.: limba sârbă
 • stenogr.: stenografie
 • stomatol.: stomatologie
 • subst.: substantiv
 • sued.: limba suedeză
 • suf.: sufix

Ș modificare

 • șt.: știinte
 • șt.nat.: știintele naturii
 • șt.soc.: știinte sociale
 • ș.a.: și altii /altele (numai dupa nume de persoane)
 • ș.a.m.d.: și așa mai departe

T modificare

 • tauro.: tauromahie
 • tax.: taxidermie
 • tăt.: limba tătară
 • tc.: limba turcă
 • tehn.: tehnică
 • tel.: televiziune
 • telecom.: telecomunicație
 • telef.: telefonie
 • teol.: teologie
 • terap.: terapeutică
 • text.: industrie textilă
 • tipo.: tipografic(ă)
 • tipogr.: tipografie
 • top.: topografie
 • tr.: trecut
 • trim.: trimestru
 • transp.: transport
 • tranz.: tranzitiv
 • tur.: turism

Ț modificare

U modificare

 • u: utru
 • ucr.: limba ucraineană
 • umor.: umoristic
 • unipers.: (verb) unipersonal
 • urb.: urbanistică

V modificare

 • v.: vezi
 • v.c.: vezi cuvintele
 • v. (+ limbă): vechi
 • var.: variantă
 • vb.: verb
 • vex.: vexilologie
 • viit.: viitor
 • viticul.: viticultură
 • v.intranz.: verb intranzitiv
 • v.refl.: verb reflexiv
 • v.tranz.: verb tranzitiv
 • voc.: vocativ
 • vulcanol.: vulcanologie

W modificare

 • W : Watt

X modificare

Y modificare

Z modificare

 • zoo.: zoologie
 • zootehn.: zootehnologie