Wikționar:Listă de arhaisme românești

[1][2][3]

A

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
Ardelului [3] Ardealului s.
acelue aceluia pron.dem., adj.pron.dem.
aciaștiia aceștia pron.dem., adj.pron.dem.
adăpa a da apă adaquare latină v.
ălor [2] acelor pron.dem., adj.pron.dem.
adecă adică adv.
adencă [1] adâncă adv.
adeverita adevărată latină adj.
adeveritu adevăratul latină adj.
aghent agent s.
agiutoriul [3] ajutorul s.
ai usturoi allium latină s.
aiminterea altminteri adv.
antaie [1] întâia adv., num.ord.
amărreaște amărește v.
ameante aminte adv.
apăle apele s.
apoilu apoi ad-post latină adv.
arepi aripi s.
arhaanghelii arhanghelii s.
arepi aripi s.
asiediendu-se [1] așezându-se v.
aslam Islam? s.
așia așa adv.
așișderea de asemenea adv.
atițea atâțea adj.pron.
audzu aud v.
az azi s.

Â

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
ângirilur îngerilor s.

B

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
barem (măcar) adv.
bdeanie ? s.
beați beți v.
belsiugulu [1] belșugului s.
bineveasti binevesti v.
bisearecă biserică s.
beseareceei [3] bisericii s.
blagoslovit binecuvântat slavonă adj.
blăstăm blestem s.
blăstămat blestemat adj.
blândeațe blândețe s.
blăndeațe blândețe s.
blăstămol blestemul s.
blid (farfurie) bliudŭ slavonă v.
boiar boier s.
bolniță spital "boală"+ suf. "nițǎ" s.
botedzul botezul s.
bunetate bunătate s.
buneaților [3] bunătăților s.

C

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
capelui capului s.
cari care qualis latină pron.
câne câine latinǎ s.
cădzu căzu v.
călcănd călcând v.
căndu când adv., conj.
căntă cântă v
cătră către prep.
căumu cum adv., conj.
cătră către prep.
cântaretiei [1] cântăreței s.
ceale acele pron. dem., adj. pron. dem.
cealea acelea pron. dem., adj. pron. dem.
cearem [3] cerem v.
ceaste [2][3] acestea pron. dem., adj. pron. dem.
ceatate cetate s.
cearere cerere s.
ceei cei adj.pron.dem., art.adj., pron.dem.
cela acela pron.dem., adj. pron.dem.
ceriu cer s.
cetească citească v.
cetiți [3] citiți v.
cetind [2] citind v.
celorulalti celorlalți currere latină pron.
cene cine pron.
cheotoare încuietoare? clautoria latină s.
ciale acele ecce-illa latină pron.
ciariuri ceruri s.
ciătenie ? s.
ciînsti cinsti v.
cini cine pron.
cimilituri [2] firimituri? s.
celoru celor pron.
co cu prep.
com [3] cum adv., prep.
coltiului [1] colțului prep.
comândare pomană s.
creade crede v.
credzut crezut v.
criștin creștin s.
crop ?
cumenecătură cuminecătură s.
cumotrii cumătrii s.
cuperi acoperi v.
cure curge currere latină v.

D

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
dară dar conj., adv.
dăâniadu [3] dând v.
dân [2] din prep.
dăpă [4]
deaciia de aceea loc. adv.
(a vă) deda [2] (a vă) deprinde v.
di de prep.
(își) deade (își) dase v.
dece [4] deci conj.
dediu [4] dădui v.
deîntru [4] deîntru prep.
demăneață [4] dimineață s.
den [3] din prep.
dentâi dintâi num.
dereaptă dreaptă adj.
derîme [1] dărâme v.
desupra [4] deasupra adv.
destoinic [3] capabil adj.
deșchise [4] deschise v.
deșildere (dori) desiderare latină s./v.
deșegubeților [4] șugubeților slavonă adj.
deștiaptă [4] deșteaptă v.
dobitoacele [4] animale s.
Domnezeu [3] Dumnezeu s.
domnie-saile [4] dumisale pron.pers.
doo [4][3] două num.
dooră [4] doar adv.
Dumeneca [4] duminica dominica latină s.
Dumineca duminica dominica latină s.
Dum­nedzău [4] Dumnezeu s.
Dumnezau [2] Dumnezeu s.
Dum­nedzeu [4] Dumnezeu s.
Dumnezeulu [2] Dumnezeul s.
Dumnedieule Dumnezeule dom(i)ne deus latină s.
dumnului [4] domnului s.
duoi doi dui latină num.
dzilele [4] zilele s.
dzise [4] zise v.
dzova [4] ziua s.
dzua [4] ziua s.

E

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
ertăciune iertare s.
ertatu iertat v.
erta­voiu [4] vă voi ierta v.
esci ești latină v.

F

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
făgădui promite v.
făurar [4] Februarie s.
feciu [4] făcu v.
feciurii [4] feciorii s.
feace face v.
femeesci femeiești adj.
ferica ferici felicare latină s.
feta [1] fata s.
fiiul [4] fiul s.
flămăndzii [4] flămânzii s.
foale (abdomen) follis latină s.
forte foarte forte latină adv.
fogaduindu făgăduind latină v.
fratre frate latină s.
frâmse frânse v.
funea [4] funia s.

G

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
gadinele [4] ? s.
galbân galben galbinus latină adj.
găndescu [4] gândesc v.
găndiți [4] gândiți v.
găndu [4] gândul s.
găselniți [4] molii slavonă s.
gătiati [4] gătiți v.
găvozdiră [4] ? slavonă v.
genere ginere s.
genuirea [2] geneza s.
ghiers vers versus latină s.
gice [4] zice v.
giudeca [4] judeca judicare latină v.
giudecata judecată judicare latină s.
giudețului judecății, județului judicare latină s.
giunghea [4] înjunghia v.
giura [4] jura v.
golii [4] goii s.
grăiaște grăiește v.
grăescă [4] grăiește v.
grăescu [4] grăiesc v.
grău [4] grâu s.
greește [4] grăiește v.
greșală greșeală s.
greșale greșeli s.

H

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
haznă (folos) maghiară s.
heare [4] fiare s.
hecleșucurile [4] vicleșugurile s.
heri [4] fiare? s.
hie [4] fie v.
hii [4] fii s.
hicleanului [4] viclenului hitlen maghiară s.
hitlean viclean hitlen maghiară adj.

I

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
iale [4][3] ele pron. pers.
ianaintia [4] înaintea prep.
iare [4] iar adv., conj.
iaste [4] este latină v.
ierna [1] iarna v.
incheiare [1] încheiere s.
inclina [1] înclina v.
insa [1] însă adv.
ispoveadă [4] spovedire slavonă v.
iubasca [4] iubească slavonă v.
iuț [4] iuți adj.

Î

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
împeliță împielită v.
împle umple latină v.
înblă [4] umblă v.
înbrăca [4] îmbrăca v.
încăreaște (încălzi) incalescere latină v.
înceape [4] începe v.
începutulu [2] începutul v.
încindre (încingere) incendere latină s.
înciput [4] început s.
încreaștinării [2] încreștinării s.
îndeva [3] ? s. (Lăcuitoriu îndeva com aceaste doo cărți = Locuitorul "îndeva" cum aceste două cărți)
înnalte [4] înalte adj.
înnaltele [4] înaltele adj.
înnaintea [4] înaintea prep.
înpreună [4] împreună prep.
înpunseră [4] împunseră v.
însușu însuși pron.
întăiu [4] întâi adv.
întolcmirea [2] întocmirea s.
întrământura [3] ? s. (pe întru întrământura Beseareceei Sfântâ a românilor)
înțeleasetu [4] înțelerăți v.
înțelepțilur [4] înțelepților s.
întorșă [4] întoarse v.
întra [4] intra v.
întru [4][3] întru prep.
întunerecu [4] întuneric s.
învațea [4] învață v.
învoalbe (înveli) involvere latină v.
ispăsitoriul [3] ispășitorul adj.

L

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
lăcui [4] locui latină v.
lăcuiască [4] locuiască latină v.
lăcuiesc locuiesc latină v.
lăcuitori locuitori latină s.
lăcuitoriul [3] locuitorul latină s.
lăpădați [4] lepădați v
leagea [4] legea s.
leat [4] an slavonă s.
leturghie [4] liturghie s.
lu [4] lui s.
luaiu [4] luai v.
lucredzu [4] lucrez v.
luciose [1] lucioase adj.
lucrure lucruri s.
lucrurire [4] lucrurile s.
luntru înăuntru [in] illac intro ? latină? adv.

M

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
madmoazelă domnișoară mademoiselle franceză s.
măna [3] mâna s.
mănie [4] mânie s.
măniia [4] mânia s.
măntui [4] mântui s.
mănule [4] măinile s.
mărgâritariu [3] mărgăritar grească s.
meale [4] mele pron.pos., adj.pos.
meane [4] mine pron.
mearge merge v.
mencionoși [4] mincionoși adj.
menciună [4] minciună s.
menciunosului [4] mincinosului s.
mene [4] mine pron.
merunta [1] mărunta adj.
mesereare milă miserere latină s.
mesura măsura s.
mia [4] mea pron.pos., adj.pos.
mieu meu pron.
mii [4] mei pron.pos., adj.pos.
milcuitură "cerere umilă" s.
milostivăscu [4] milostivesc slavonă v.
Mircuri [4] miercuri s.
mișelul [4] ticălos latină adj.
miu [4] meu pron.pos., adj.pos.
monte munte montem latinǎ s.
morte moarte mortis latină s.
moscenirea moștenirea s.
muerescu [4] (femeiesc) adj.
muerilor [4] (femeilor) s.
muiare (femeie) s.
muiere (femeie) s.
multu [1] mult adv.
mumă mamă s.

N

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
naânte [4] înainte adv.
neadurmiți [4] neadormiți adv.
nece nici adv., conj.
nedărept [4] nedrept adv.
nemearnicii [4] nemernicii s.
nemică [4] nimica pron. neg., adv., s. f. v.
nemica nimica pron. neg., adv., s. f. v.
nemica nimica pron. neg., adv., s. f. v.
nemisicata [1] nemișcată adv.
nevădzut [4] nevăzut adj.
nevădzutul [4] nevăzutul s.
nime [4] nimeni pron. neg.
niminilea nimeni pron. neg.
nisce [1] niște art. nehot.
noole [4] nouălea num.
nopte noapte noctis latină s.
noao nouă nos latină pron.
noauă nouă nos latină pron.
nulsul [4] ? s.
nusul [4] ? s.

O

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
ocariaște [4] ocărește v.
olovire [4] ? s.
omet [4] omăt s.
orăndite [3] orânduite slavonă s.
osărdie [4] stăruință slavonă s.
ostea oastea hostis latină s.
ocenași ? s.
otnoșenie raport otnoṣenie rusă s.

P

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
pamentu pământul latină s.
pamete [4] în memorie s.
paos (pomană) pausum latină s.
[2] pe prep.
păcurar cioban s.
păgăne [4] păgâne adj.
pămăntul [4] pământul s.
păraț (cerul gurii) palatium latină s.
părgâ [3] pârgă, coacere slavonă s.
peanigii [4] ? s.
peanilor [4] penelor s.
peptene piaptăn s.
peptenâudu-si [1] pieptănându-și s.
peri [2] pieri v.
perulu [1] părul s.
piarde [4] pierde v.
pirdzători [4] pierzători s.
pironi [1] (fixa) slavonă s.
pită pâine s.
piatiu [1] piață s.
plăngăndu [4] plângând v.
pliroforisi convinge plirofórisa greacă verb
ploe [4] ploaie s.
pogane [4] ? slavonă adj.
pomiatele [4] ? s.
pomint [4] ? s.
postescă [4] postească slavonă v.
pre [2] pe prep.
preântru [3] pentru? prep.
pren prin prep.
pole [1] poale s.
pomeană pomană s.
poporație populație latină s.
porânceale porunci latină s.
prea [4] pe prep.
preaut [4] preot s.
preastolu ? v.
prentru [4] pentru prep.
prespre [4] peste prep.
priciaștenie [4] pricestanie, precistanie slavonă s.
priceaștuiaște [4] pricinuie slavonă v.
prier [4] Aprilie s.
prigvozdiră [4] prinse în cuie slavonă v.
propoveduitu propovăduit v.
piciorele [4] picioarele s.
priimi [4] primi v.
procitească [4] recitească slavonă v.
proscorniți [4] ? slavonă adj.
priinși [4] prinși v.
pururilea pururea adv. v.
pururilea pururea adv. v.
pustiască [4] (devasteze) v.
puțân [4] puțin adv.

R

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
razboiu război s.
rădica ridica eradicare latină v.
răpaos [4] repaos s.
răstigniremă [4] răstigniră-mă v.
răutațele [4] răutățile s.
rândure rânduri s.
reale [4] rele adj.
redica [1] ridica eradicare latină v.
rei [4] răi adj.
remase [1] rămase v.
resunase [1] răsunase v.
reutățile [4] răutățile s.
riai [4] răi adj.
rumpe rupe latină v.
romini români latină s.
roșiu [1] roșu s.
rumânească românească adj.
rumâni români latină s.
rumeni români latină s.

S

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
saile sale pron.pos., adj.pos.
sange sânge latină s.
santu sfântul latină s.
sănbătu sâmbăta s.
sântu sunt v.
se pron. refl.
săbor sobor s.
săborului soborului s.
săca seca v.
sănge sânge s.
sănt sunt v.
sărbează serbează v.
săturaiu săturai v.
scrăbă scârbă s.
scrășcarea scrâșnirea s.
scumpu [3] scump s.
seamne semne s.
sentem suntem latină s.
seu său s.
sfănta (sfânta) s.
sfăntele (sfintele) s.
sfădeaște (sfătuiește) v.
șepte șapte num.
siângur [3] singur adj.
sierbitori servitori servitor latină s.
soțiul soțul s.
sotoșii sătoșii s.
spină spună?
sprezice (a apela juridic) superdicere latină v.
spudză spuză s.
srâbeascǎ sârbească srb sârbă adj.
stete stătuse v.
striini străini s.
strimtu strâmt adj.
săduiască suduie v.
subt sub adv.
svenților ? s.

Ș

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
șeptesprăzeace șaptesprezece num.
șiaptedzeci șaptezeci num.

T

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
tatul tatăl s.
tăriia tăria s.
tăt [2] tot adv.
tătă [2] toată adv.
terana țărână latină s.
teu tău pron.
tineretie [1] tinerețe pron.
tocmeale tocmiri s.
tomna [1] toamna s.
tote [1] toate totus latină pron.
treace trece v.
tree trei num.
trebuiaște trebuie v.
trebuiescu trebuie v.
tremeate trimite v.
tremeatere trimise v.
tremișu trimis v.
tri trei num.
trimeate trimite v.
trimeatere trimise v.
trupurele trupurile s.
tunerec întuneric s.

U

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
ucariaște ocârește v.
urmadză urmează v.
undulari [1] ondulări s.
usioru [1] ușor adj.
usnele ?

V

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
văduole ?
vădzu văzu s.
văstru vostru pron.pos, adj.pron.pos.
vârtute virtute s.
vârhulu vârful s.
vămu vom v. aux.
văzum văzut videre latină v.
veaci veci s.
venerea vinerea adj.
venenuase veninoase adj.
veneri vineri s.
vicin vecin latină s.
viers vers versus latină s.
viiață viață s.
viscolia [1] viscolea v.
vecinic veșnic vĕčinŭ slavonă adj.
voe [3] voie s.
voiu voi v.
voo [2] vouă pron.
voostre voastre pron.pos,adj. pron.pos.
vre vrea v.
vur vor v.

Z

Cuvânt Variantă modernă Origine cuvânt Origine limbă Parte de vorbire
zapisul [2] ? s.
zeace zece num.
zidiiu zidi v.

Bibliografie

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 AMICULU FAMILIEI - DIUARIU BELETRISTICU SI ENCICLOPEDICU - LITERARIU
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 Palia de la Orăștie
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 Palia de la Orăștie
  4. 4,000 4,001 4,002 4,003 4,004 4,005 4,006 4,007 4,008 4,009 4,010 4,011 4,012 4,013 4,014 4,015 4,016 4,017 4,018 4,019 4,020 4,021 4,022 4,023 4,024 4,025 4,026 4,027 4,028 4,029 4,030 4,031 4,032 4,033 4,034 4,035 4,036 4,037 4,038 4,039 4,040 4,041 4,042 4,043 4,044 4,045 4,046 4,047 4,048 4,049 4,050 4,051 4,052 4,053 4,054 4,055 4,056 4,057 4,058 4,059 4,060 4,061 4,062 4,063 4,064 4,065 4,066 4,067 4,068 4,069 4,070 4,071 4,072 4,073 4,074 4,075 4,076 4,077 4,078 4,079 4,080 4,081 4,082 4,083 4,084 4,085 4,086 4,087 4,088 4,089 4,090 4,091 4,092 4,093 4,094 4,095 4,096 4,097 4,098 4,099 4,100 4,101 4,102 4,103 4,104 4,105 4,106 4,107 4,108 4,109 4,110 4,111 4,112 4,113 4,114 4,115 4,116 4,117 4,118 4,119 4,120 4,121 4,122 4,123 4,124 4,125 4,126 4,127 4,128 4,129 4,130 4,131 4,132 4,133 4,134 4,135 4,136 4,137 4,138 4,139 4,140 4,141 4,142 4,143 4,144 4,145 4,146 4,147 4,148 4,149 4,150 4,151 Codicele de la Ieud - Legenda sfintei dumineci (1392 / 1626)